O lecție de mărturisire - Ioan 6:41 - 47

29.10.2017  |    | Download Video

Pasaj Biblic: Ioan 6:41 - 47

Evanghelia după Ioan

35. O lecție de mărturisire

Ioan 6:41-47

Cristos a mărturisit în fața celor necredincioși confruntând atitudinea lor, arătându-le incapacitatea lor spirituală, și îndreptându-i spre credința în El ca singura speranță pentru viața veșnică.  

1. Cristos a mărturisit în fața celor necredincioși confruntând atitudinea lor (6:41-43).2. Cristos a mărturisit în fața celor necredincioși despuindu-i de orice încredere spirituală (6:44-45).

2. Cristos a mărturisit în fața celor necredincioși despuindu-i de orice încredere spirituală (6:44-45).

A. Cei necredincioși trebuie dezbrăcați de încrederea lor plină de mândrie.

B. Cei necredincioși trebuie să-și dea seama de neputința lor de a veni la Cristos fără ca Tatăl să-i atragă.

C. Cei necredincioși trebuie să-și dea seama că Scriptura este singura sursă a adevărului despre Isus, care duce la mântuire (6:45).

3. Cristos a mărturisit în fața celor necredincioși îndreptându-i spre credința în El ca fiind singura lor nădejde pentru viața veșnică (6:46-47).

A. Cristos a mărturisit în fața celor ce nu credeau arătându-le că El este singurul prin care îl putem cunoaște pe Tatăl (6:46).

B. Cristos a încurajat pe cei ce nu credeau cu promisiunea că oricine crede în El are viață veșnică încă de acum (6:47).