Sfânta Scriptură

Noi credem că Biblia este revelaţia scrisă a lui Dumnezeu dată omului şi, astfel, cele 66 de cărţi ale Bibliei date nouă de către Duhul Sfânt constituie Cuvântul plenar (inspirat în egală măsură în toate părţile lui) al lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:7-14; 2 Petru 1:20,21).

Noi credem că Cuvântul lui Dumnezeu este revelaţia obiectivă, propoziţională (alcătuită din pro-poziţii – declaraţii informative) (1 Corinteni 2:13; 1 Tesaloniceni 2:13), inspirată în fiecare cuvânt (2 Timotei 3:16), absolut inerantă (fără greşeală) în documentele originale, infailibilă (nu poate greşi) şi insuflată de Dumnezeu. Noi credem în interpretarea literală, istorico-gramaticală a Scrip-turii, care afirmă faptul că primele capitole din cartea Genezei înfăţişează creaţia făcută în şase zile literale (Geneza 1:31; Exod 31:17).

Noi credem că Biblia constituie singura regulă infailibilă a credinţei şi practicii (Matei 5:18; 24:35; Ioan 10:35; 16:12,13; 17:17; 1 Corinteni 2:13; 2 Timotei 3:15-17; Evrei 4:12; 2 Petru1:20,21)

Noi credem că Dumnezeu a vorbit în cuvântul Său scris printr-un proces de dublă paternitate. Duhul Sfânt I-a supravegheat pe autorii umani, astfel încât ei, folosindu-şi propriile personalităţi şi diferitele stiluri de scris, au redactat şi au consemnat în scris cuvântul lui Dumnezeu dat omului (2 Petru 1:20, 21) fără eroare în întreg sau în parte (Matei 5:18; 2 Timotei 3:16).

Noi credem că, deşi pot exista mai multe aplicaţii ale unui pasaj dat al Scripturii, nu există decât o singură interpretare adevărată. Semnificaţia sau înţelesul Scripturii trebuie aflat pe măsura aplicării cu stăruinţă şi zel a metodei literale, istorico-gramaticale de interpretare, sub iluminarea Duhului Sfânt (Ioan 7:17; 16:12-15; 1 Corinteni 2:7-15; Ioan 2:20). Este responsabilitatea credincioşilor să se convingă cu grijă de adevărata intenţia şi semnificaţie a Scripturii, recunoscând faptul că aplica-ţia corectă are un caracter de obligativitate asupra tuturor generaţiilor.

Pentru mai multe detalii, vezi Mărturisirea de credinţă baptistă de la 1689