Valorile noastre

Supremaţia lui Dumnezeu peste toate lucrurile

O perspectivă înaltă despre Dumnezeu: proclamăm o teologie care îl înalţă pe Dumnezeu, o perspectivă asupra lumii şi vieţii centrată în Dumnezeu şi o abordare a vieţii şi a lucrării centrată pe gloria lui Dumnezeu.

O închinare ce-L onorează pe Dumnezeu: cultivăm o închinare centrată în Dumnezeu care produce frică de Dumnezeu şi o mare bucurie.

Convingeri mânate de Dumnezeu: promovăm pasiunea pentru gloria lui Dumnezeu şi o apărare a reputaţiei Sale glorioase.

Suficienţa Scripturii în toate aspectele vieţii

Revelaţia divină: afirmăm inspiraţia totală, ineranţa totală şi infailibilitatea totală a Scripturii.

Autoritatea biblică: Credem şi mărturisim că Biblia este autoritatea finală pentru biserică şi pentru fiecare credincios.

Predicarea expozitivă: insistăm asupra predicării Scripturii în puterea Duhului Sfânt şi acordând atenţie doctrinelor şi apărării credinţei.

Suveranitatea lui Dumnezeu în toate aspectele mântuirii

Depravare radicală: credem că omul este complet căzut în păcat prin răzvrătirea lui Adam din care a rezultat depravarea totală a întregii rase umane.

Harul suveran: credem că mântuirea este înrădăcinată în alegerea lui Dumnezeu de dinainte de întemeierea lumii (eternitatea trecută) care garantează convertirea şi glorificarea lor.

Regenerarea divină: susţinem că naşterea din nou este lucrarea suverană şi supranaturală a Duhului Sfânt ce nu poate fi forţată sau manipulată de către oameni.

Responsabilitatea umană: afirmăm că fiecare persoană va da socoteală lui Dumnezeu în mod personal de credinţa sa în Isus Cristos.

Proclamarea evangheliei: declarăm că Evanghelia trebuie predicată în toată lumea şi la orice făptură.

Vă invităm să faceţi parte din biserica noastră, având: „Minte pentru Adevăr... Inimă pentru lume... Pasiune pentru gloria lui Dumnezeu”