Îngerii

A. Îngerii sfinţi

Noi credem că îngerii sunt fiinţe create, şi de aceea nu trebuie să li se aducă închinare. Deşi ei sunt o categorie de fiinţe superioare omului, ei sunt creaţi ca să-l slujească pe Dumnezeu şi să I se închine (Luca 2:9-14; Evr. 1:6, 7, 14; 2:6-7; Apoc. 5:11-14).

B. Îngerii căzuţi

Noi credem că Satan este un înger creat şi autorul păcatului. El a atras asupra s-a judecata lui Dumnezeu prin răzvrătire împotriva Creatorului său (Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19), prin atragerea în căderea lui a numeroşi îngeri (Matei 25:41; Apoc. 12:1-14) şi prin introducerea păcatului în neamul omenesc prin ispitirea de către el a Evei (Gen. 3:1-15).

Noi credem că Satan este duşmanul făţiş şi declarat al lui Dumnezeu şi al omului (Isaia 14:13-14; Matei 4:1-11; Apoc. 12:9-10), prinţul acestei lumi, care a fost înfrânt prin moartea şi învierea lui Isus Cristos (Rom. 16:20), şi că el va fi pedepsit pentru totdeauna în lacul de foc (Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19; Matei 25:41; Apoc. 20:10).