Omul

Noi credem că omul a fost creat direct şi pe loc de către Dumnezeu după imaginea (chipul) şi asemănarea Sa. Omul a fost creat fără păcat, cu o natură raţională, cu inteligenţă, cu voinţă, cu autodeterminare şi cu responsabilitate morală faţă de Dumnezeu (Gen. 2:7, 15-25, Iac. 3:9).

Noi credem că intenţia lui Dumnezeu în crearea omului a fost ca omul să-L glorifice pe Dumne-zeu, să se bucure de comuniunea cu Dumnezeu, să-şi trăiască viaţa după voia lui Dumnezeu şi prin aceasta să îndeplinească scopul lui Dumnezeu cu omul în lume (Isaia 43:7; Col. 1:16; F.Ap. 4:11).

Noi credem că prin păcatul lui Adam de neascultare faţă de voia revelată şi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, omul şi-a pierdut nevinovăţia/inocenţa, a atras asupra sa drept consecinţă moartea fizică şi spirituală; el a fost supus mâniei lui Dumnezeu şi a devenit în sine depravat/stricat şi com-plet incapabil să aleagă sau să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu în afara graţiei divine. Fără a avea puterea care să-i permită restabilirea, omul este pierdut iremediabil. Ca urmare, salvarea omului e în întregime prin harul lui Dumnezeu, prin intermediul lucrării răscumpărătoare a Domnului nostru Isus Cristos (Gen. 2:16,17; 3:1-19; Ioan 3:36; Rom. 3:23; 6:23; 1 Cor. 2:14; Efes. 2:1-3; 1 Tim. 2:13,14; 1 Ioan 1:8).

Noi credem că, deoarece toţi oamenii au fost în Adam, s-a transmis o natură viciată de păcatul lui Adam asupra tuturor oamenilor din toate epocile, Isus Cristos fiind singura excepţie. Astfel toţi oamenii sunt păcătoşi prin natură, prin alegere şi prin proclamaţie divină (Ps. 14:1-3; Ier. 17:9; Rom. 3:9-18, 23; 5:10-12).